کربلا

 

باسم الله القاصم الجبارين

بار دگر يزيديان کربلا را محاصره کرده اند و بر خيمه حسينيان می تازند. خيمه ها دارند می سوزند و بار دگر ندای هل من ناصر حسين به گوش می رسد. چه بايد کرد؟ بايد بايستيم و بنگريم آنچه بر کربلا می گذرد را؟ آيا دوباره تاريخ تکرار شده است؟ ما جزو توابين خواهيم بود يا باز در قيامی همچون مختار شرکت خواهيم کرد؟ کيست که اکنون به فرياد حسين برسد؟ گويا جوابی نداريم برای اين سوالها. نه در جنگ هشت ساله بوده ايم که بگوييم ما جنگهامان را کرده ايم و شمشيرهامان را مدتهاست بر ديوار آويخته ايم و نه همت آن را داريم که شمشيرهامان را حمايل کنيم و به نبرد يزيديان برويم. چگونه جواب ياران حسين و فرزندانش را بدهيم؟ چگونه بار دگر از باب الحوايج حاجتی طلب کنيم؟

خدا يا اين يزيديان را به خاک سياه بنشان و توفيق حريت را به ما عطا کن.

/ 0 نظر / 9 بازدید