اخلاق شهروندی(۱)

اخلاق شهروندی از آن مقوله هایی است که از مسواک هر شب هم واجب تر است و باید حتما آن را رعایت کرد. اخلاق شهروندی به هر نوع عمل و یا عکس العمل یک شهروند در جای جای شهر در قبال شهروندان و یا محیط اطراف اعم از پارک، مترو، اتوبوس، تاکسی، سرویس بهداشتی عمومی، سینما، خیابان، آپارتمان و مدرسه، بیمارستان، رستوران و ... گفته می شود.
در اینجا ما مواردی دهگانه را بیان می کنیم که مختصر و مفید هستند. قطعا شما نیز مواردی دارید که در حیطه اخلاق شهروندی حایز اهمیت هستند:


آپارتمان نشینی یا اول همسایه بعد خانه خود


1- هنگامی که می خواهید زباله ها را در شوتینگ یا مقابل در آپارتمان قرار دهید، سوراخی زیر آن ایجاد کنید تا مسیری را که شما طی کرده اید توسط آب آشغال مشخص شود تا زباله هایتان خدای نا کرده گم نشوند.
2- وقتی که همسایه دیوار به دیوارتان مریض 190 ساله صرعی دارد، هر روز در منزلتان جشن تولد یا پارتی بگیرید.
3- وقتی که مهمانهای شیک پوش بالا شهری همسایه تان سوار آسانسور می شوند تا منزل آنها بروند با دوچرخه چرخ گلی تان وارد آسانسور شوید و تا مقصد با فرمانش بازی کنید.
4- هر وقت آدامس جویدنتان تمام شد آن را روی چشمی همسایه تان بچسبانید.
5- یک آگهی فروش خانه در اسرع وقت را با قیمت پایین به روزنامه داده و شماره تلفن همسایه تان را بدهید.
6- ساعت 3 بعد از نیمه شب 735 مرتبه طناب بزنیم تا همسایه پایینی مان هم سحر خیز شود.
7- برای وجه تسمیه ساعات اوج مصرف برق تمامی چراغ های خانه تان را روشن کنید حتی از چراغ داخل یخچال هم نگذرید.
8- با قرار دادن یک عدد دمپایی بین درهای آسانسور همیشه آن را در طبقه خود به اختیار بگیرید.
9- با دویدن پله ها به سمت طبقه آخر و همزمان زدن دکمه آسانسور در هر طبقه از مثبت صد و پنجاه کیلو خود را به مگس وزنی برسانید.
10- با انداختن بتری های شیشه ای داخل شوتینگ از طبقه آخر، به دیگر همسایه ها بفهمانید که یک همسایه منضبط هستید.

/ 0 نظر / 130 بازدید