شمع

نبودم. نديدم .حس نکردم ولی هر چی هست يه چيزی بوده که عالم و آدم واسش جون می دادن. خدا عالمه. ولی تو اين چند ساله ی زندگی به اين رسيدم که هر جا مثل کف دست باشی و صاف و بی شيله پيله دنيا هم با تو اينطور می شه. امام هم اينطور بوده قطعا. که اين پروانه ها رو دور خودش جمع کرده علی الخصوص پروانه هايی که سوختند و رفتند و الآن پيش مرشدشون دارن حال می کنن. چقدر به شهدا و امام شهدا وفا کرديم ؟ هر کی واسه خودش دو دو تا چهارتا کنه ببينه اونی هستيم که بايد باشيم يا نه. بياين با شعله شمع بسوزيم که اگه شعله ای هم نباشه گرماش هست.
يا علی

khomeini.jpg


/ 0 نظر / 14 بازدید