راه اندازی سایت حالنامه :: ۱٩ خرداد ۱۳٩۱
تعطیلی این وبلاگ :: ۱۸ دی ۱۳۸٩
کارگاه ورک شاپ! :: ٢٩ امرداد ۱۳۸٩
محفل انس آقایانِ ابجد :: ٢٦ تیر ۱۳۸٩
اخلاق شهروندی(5) :: ٢٢ فروردین ۱۳۸٩
در این مکان توبه پذیرفته می شود! :: ٢۸ اسفند ۱۳۸۸
ما هفت نفر بودیم :: ٢٩ بهمن ۱۳۸۸
از خط خارج شدگان :: ٢٠ آذر ۱۳۸۸
هفت تشکل از هزار و یک تشکل معروف :: ۱۳ آذر ۱۳۸۸
عشق دخترکان دم بخت :: ٢٠ مهر ۱۳۸۸
دردنوشته های یک مستند ساز :: ٢٧ شهریور ۱۳۸۸
روغن نباتی بهداشتی :: ٤ شهریور ۱۳۸۸
ما 15 نفر بودیم :: ٢٤ تیر ۱۳۸۸
نیازمندی ها(2) :: ۱٦ خرداد ۱۳۸۸
یک عاشقانه آرام: «مترو متشکریم» :: ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
یکی بود یکی نبود :: ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
اومانیسم با طعم فرانسوی :: ٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
بیست حق مسلم خوار برادری :: ۱۸ فروردین ۱۳۸۸
شما مرده اید, جناب! :: ٥ فروردین ۱۳۸۸
زیبایی یک امر نسبی است :: ۱٢ اسفند ۱۳۸٧
عمو سیبیلو رفت سفر! :: ٢۳ بهمن ۱۳۸٧
یک جور فحش ناموسی :: ۱٦ بهمن ۱۳۸٧
سنگ، کاغذ، قیچی :: ٢ بهمن ۱۳۸٧
چیزی مثل میخچه :: ٢٢ دی ۱۳۸٧
از بوعلی تا نیچه 18 سانت است :: ٦ آذر ۱۳۸٧
از جمال و از کمال لطف فقر :: ٢٠ آبان ۱۳۸٧
چوب دو سر طلا :: ۱٤ مهر ۱۳۸٧
نیازمندی ها(1) :: ۱۱ شهریور ۱۳۸٧
بخشنامه اول :: ٢۳ امرداد ۱۳۸٧
1+5 از نوعی دیگر :: ٢٢ تیر ۱۳۸٧
شایعه را جدی بگیریم :: ۱٦ تیر ۱۳۸٧
فوتبال کار انگلیسی هاست :: ٢٧ خرداد ۱۳۸٧
خدا ابن سینا را بیامرزد :: ٢٥ خرداد ۱۳۸٧
کمیسیون موارد خاص: «هدایت ثانی» :: ٦ خرداد ۱۳۸٧
شورای عالی تثبیت قیمت های صنف اطبا :: ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
من نامه یا من شیطانی :: ٢٧ بهمن ۱۳۸٦
هیأتی شدن در 24 ساعت :: ۱۸ دی ۱۳۸٦
عشق همه چيز نيست :: ٩ دی ۱۳۸٦
ممنوعیت قلیان :: ٢٧ آذر ۱۳۸٦
یک عاشقانه آرام: بیا گردو بخور! :: ۱٧ آذر ۱۳۸٦
يک مقوله لعنتی :: ٤ آذر ۱۳۸٦
اخلاق شهروندی(۴) :: ٢٠ آبان ۱۳۸٦
کی یر کیگارد خردسال :: ٢٥ مهر ۱۳۸٦
شنگول و منگول :: ٢۱ مهر ۱۳۸٦
اخلاق شهروندی(۳) :: ۸ مهر ۱۳۸٦
اخلاق شهروندی(۲) :: ۳٠ شهریور ۱۳۸٦
در باب بطن شریف :: ٢۳ شهریور ۱۳۸٦
اخلاق شهروندی(۱) :: ۱٩ شهریور ۱۳۸٦
غده سرطانی يا تومور مغزی :: ۱٤ امرداد ۱۳۸٦
لاف عشق :: ۱٠ امرداد ۱۳۸٦
روی خط نقطه(۱) :: ٢٦ تیر ۱۳۸٦
تعبیر خواب(۱) :: ٢۳ تیر ۱۳۸٦
عابر بانک :: ۱۸ تیر ۱۳۸٦
کارگاه آموزشی(امتحان) :: ۱٦ خرداد ۱۳۸٦
معجزه هزاره سوم :: ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
نمایشگاه اسلامی کتاب! :: ۳۱ فروردین ۱۳۸٦
شب پنجم: فدايی :: ٧ بهمن ۱۳۸٥
شب چهارم: بانو :: ٤ بهمن ۱۳۸٥
شب سوم: خرابات :: ۳ بهمن ۱۳۸٥
شب دوم: پيام آور :: ٢ بهمن ۱۳۸٥
شب اول: احرام :: ۱ بهمن ۱۳۸٥
صلوات بلند :: ٢٢ دی ۱۳۸٥
ده فرمان برای اوقات فراغت در خواستگاری :: ۱٦ دی ۱۳۸٥
دانشجوی سیاسی در 24 ساعت :: ٤ دی ۱۳۸٥
یک فنجان گل گاو زبان با آقازاده :: ٢٧ آذر ۱۳۸٥
هفته شهدا :: ٢٢ آذر ۱۳۸٥
رابطه مستقیم کمبودها و جمعيت ايران :: ٢٩ آبان ۱۳۸٥
طالع نحس :: ۱٠ مهر ۱۳۸٥
در باب ذات نسوان :: ٢٢ شهریور ۱۳۸٥
نرگس و روابط ديپلماتيک :: ۱٤ شهریور ۱۳۸٥
اندر احوالات كتابت و عشاق :: ٧ امرداد ۱۳۸٥
3dagh@I :: ۱٤ تیر ۱۳۸٥
Diare gharib :: ٩ تیر ۱۳۸٥
اندر احوالات يونيورسيتي و مخدرات :: ۱٩ خرداد ۱۳۸٥
کنکور از کنکور :: ۱٢ خرداد ۱۳۸٥
ya lalajab :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
اندر احوالات اينتر توگراف و ملوك وطنی :: ۱٩ فروردین ۱۳۸٥
خدا صبرمان دهد! :: ٢۳ اسفند ۱۳۸٤
داغ دلمان تازه شده است :: ۱٠ اسفند ۱۳۸٤
شب نهم :: ۱۸ بهمن ۱۳۸٤
شب اول :: ۱۱ بهمن ۱۳۸٤
سلام آقای وزير :: ٢٦ دی ۱۳۸٤
چرا بايد احمدی نژاد؟ :: ٢٦ آذر ۱۳۸٤
هوا امروز آلوده است :: ۱٧ آذر ۱۳۸٤
چراغ راهنمایی و رانندگی :: ٢٩ شهریور ۱۳۸٤
چهار سال بعد و انتخابات :: ۱٦ خرداد ۱۳۸٤
ما تو موزه نیستیم. ما هنوز زنده ایم. ما کمونیستیم :: ٥ خرداد ۱۳۸٤
چرا بايد هاشمی؟ :: ٤ اسفند ۱۳۸۳
دلسوختگان سوختند :: ٢٧ بهمن ۱۳۸۳
يا اباعبدالله :: ٢٥ بهمن ۱۳۸۳
شورزار دل :: ٢٦ آذر ۱۳۸۳
خيابون ۱۶ آذر :: ۱٧ آذر ۱۳۸۳
پريناز :: ٧ آذر ۱۳۸۳
زن او ،منم 1 :: ٢٤ امرداد ۱۳۸۳
کربلا :: ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸۳
گمشده :: ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۳
مرحوم گل آقا :: ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۳
گرمکن :: ٧ اردیبهشت ۱۳۸۳
ابروان۳ :: ٦ بهمن ۱۳۸٢
ابروان۲ :: ۸ دی ۱۳۸٢
ابروان۱ :: ٢٤ آذر ۱۳۸٢
بی تو :: ۱٧ آذر ۱۳۸٢
شايد غروب :: ٧ آبان ۱۳۸٢
روبان آبی :: ٦ شهریور ۱۳۸٢
چايم سرد شد :: ٦ شهریور ۱۳۸٢
شمع :: ۱٥ خرداد ۱۳۸٢
ديوانه :: ۱٢ خرداد ۱۳۸٢
بهاری دوباره :: ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٢
فراق :: ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٢
سين هفتم :: ۸ اردیبهشت ۱۳۸٢
علم اللنباندن :: ۱۱ دی ۱۳۸۱
يک روز تعطيل و مهمان :: ۱٠ دی ۱۳۸۱
امتحان :: ۸ دی ۱۳۸۱
اولين سلام من :: ۱ دی ۱۳۸۱

 

من نامه:

 
 
«لوتي ها هم بلدند بنويسند. قلم هاشان چاقوست و ورق هاشان پوست. آيا کسي هست که امضا بخواهد؟»
 
  صاحب امضا: حامد تأمّلي
   
h.taammoli[at]gmail[dot]com
http://www.facebook.com/taammoli
h_taammoli
   
 
 

سياهه جات ماضيه:

 
  راه اندازی سایت حالنامه
تعطیلی این وبلاگ
کارگاه ورک شاپ!
محفل انس آقایانِ ابجد
اخلاق شهروندی(5)
در این مکان توبه پذیرفته می شود!
ما هفت نفر بودیم
از خط خارج شدگان
هفت تشکل از هزار و یک تشکل معروف
عشق دخترکان دم بخت
دردنوشته های یک مستند ساز
روغن نباتی بهداشتی
ما 15 نفر بودیم
نیازمندی ها(2)
یک عاشقانه آرام: «مترو متشکریم»
 
 

شکّر سخنان:

 
 

 ::شيرين سخنان::

 ::فرهاد سخنان::

 ::طنز نگاران::

مجيد خسروانجم
توکا نيستاني(توکاي مقدس)
وحيد نيک گو (هفت)
بزرگمهر حسين پور(بزي کارتون)
نیک آهنگ کوثر
نازنين جمشيدي
محسن ملکي

 
 

نقل و نبات:

 
 

 
 

به هم وصليم:

 
 

دلتنگيهای نقاش خيابان ۴۸ام
لُباب
از تهي سرشار
تأمّلات
تأملات‌مسلحانه‌ى‌من
ياس آرام
سنت مآب
حرف های بی ربط
دروس آموخته
بازی
من، بی‌نقاب
صين
Moussa Hashemzadeh
در اندیشه ی ...
رند بازاری
مه‌ديده
تلنگر
افيون
حرف آخر
روزنگار يك معلم
توقف، انديشه، حركت
ماه ناتمام
لحظه‌هاي كال
ول شدگان
من بي او
مه‌سان
يك روز
زندگینامه
کشتی نوح
به خدا زیادمان است
قصیده نه، غزل شاید
اندکی صبر سحر نزدیک است
دست نوشته های من
سپيدار
يادم باشد که ...
mofidnews
خاک
یادداشت های قایمکی
زمين بی درخت
معقولات
برادرانه
نوشتن و دیگر هیچ
اکونومیست
آخرین مسافر
نرگسانه
پیشی درون
حرفای یه یاغی
بیکارالدوله
نا آرام

 


 RSS 2.0